top of page
Business Partners at Work

ייעוץ בתחום מערכות מידע ותשתיות מידע לארגונים במגזר הציבורי

חברת תשתיות מידע וטכנולוגיות

עוסקת במתן ייעוץ בתחום מערכות מידע ותשתיות מידע לארגונים במגזר הציבורי.

החברה מתמחה במתן ייעוץ לתאגידי מים ורשויות מקומיות במגוון תחומים

שירותי החברה

מרכזיות טלפוניה 

יעוץ לרכישת מרכזיות טלפוניה מבוססות IP ומשולבות בצרכי הארגון (מוקדי שירות, ניהול תורים, אתרים מבוזרים).

 

מערכות פיננסיות ומערכות גביה 

ניהול גביה, אכיפה ושירות צרכנים, בירורי חיובים, תקבולים ואכיפה; מערכות פיננסיות ותקציב.

 

אבטחת מידע

ניהול אבטחת מידע כולל: יתירות, שרידות, הגנה מתקיפה וזליגת מידע, שימוש לא מורשה, ציוד לאבטח וניהול איומים כולל (UTM).

כשכולם בעננים - כדאי שלך יהיה מצנח!

תשתיות מידע וטכנולוגיות נותנת לך מצנח

ומנחיתה אותך מהתכנון הראשוני ליישום המושלם.

תשתיות אתר

תכנון והקמת תשתיות רשת ארגונית, חדרי שרתים,

תשתית פאסיבית ואקטיבית.

 

תשתיות מחשוב

יעוץ בהקמת חדרי שרתים לניהול משתמשים, דואר אלקטרוני, פורטל ארגוני.

bottom of page