top of page

מערכות מידע

מה ארגון ציבורי צריך – מערכת מידע מהמדף או פיתוח ?

 

השאלה הזו עולה תמיד בכל ארגון ואין עליה תשובה ברורה. המצדדים ברכישת מערכות מידע יגנו בלהט על

הטיעון כי פיתוח מערכות יקר יותר, ארוך יותר ואי וודאי, אך האם מערכות מדף מתאימות לארגון ? – המצדדים בפיתוח מערכות יטענו כי פיתוח מערכת נעשה בדיוק לפי מידות הארגון ולפי צרכיו, אך האם מחזור פיתוח של מערכות מידע מהיר מספיק לענות על צרכיו המשתנים של הארגון (לא פעם מערכת מתיישנת עוד בשלבי הפיתוח בשל עיכובים כאלה ואחרים).

 

התקדמות טכנולוגית בתחום פיתוח מערכות מידע מאפשר להקים מערכות מידע "קלות" כלומר מחיבור

של אוספי אוביקטים מוכנים מראש והתאמת תוכן או בהקמה של מערכות ניהול תוכן מידע (ניהול טפסים אלקטרוניים,

ניהול תהליכים וכדומה). כיום כתיבת קוד אינה צריכה להתבצע מאפס – ניתן ליישם מערכת קיימת ולבצע בה שינויים

והתאמות במהירות גבוהה מפיתוח סטנדרטי.

 

פלטפורמות ליישום מערכות

 

מידע מספר חברות תוכנה הוציאו לשוק פלטפורמות להקמת מערכות מידע כגון (דוגמאות):

מיקרוסופט – SharPoint, Dynamics CRM (לינק: http://crm.dynamics.com/m ; http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx)

אורקל – BPEL (לינק: http://www.oracle.com/technology/products/ias/bpel/index.html)

אדובי – livecycle (לינק: http://www.adobe.com/products/livecycle/)

 

מענה באמצעות SOA

 

SOA היא ארכיטקטורה עסקית המיושמת באמצעות תשתיות ותוכנה. היא מאפשרת להתייחס למגוון תהליכים עסקיים מבוססי שרותים, בארגון ומחוצה לו, כאבני בניין אשר ניתן להרכיבן, באין ספור צורות ולפרקן באפקטיביות ובהתאם לצורך העסקי. השימוש באבני בניין למימוש פתרונות מותאמים ללקוח מאפשר הקטנת מחזורי פיתוח.

 

דוגמא לשימוש ב SOA: שימוש במנועים לניהול פיננסי של תנועות לצורך יישום פתרון גבייה או חיוב אגרות ללא צורך בבניה מחדש של מערכת לניהול חיובים ותקבולים.

 

סיכום

 

לפני שמחליטים על כיוון – יש להכין שיעורי בית:

היבט ארגוני – אפיון הדרישות של הארגון ברמת תכנון אב (לא פרטני) – high level

היבט חיצוני – מהם הפתרונות הקיימים בשוק, האם קיימים כלים העונים על הדרישה ? האם קיימות פלטפורמות ששילובן יתן מענה ?

מהי רמת מורכבות הפתרון ? מה מידת השינוי בדרישות במהלך מחזור החיים של המערכת ?

 

פרויקט היתכנות מקדים

 

בעולם המודרני הצורך הוא לסיפוק מיידי הוא גבוה. מנהלים יישאלו תמיד – נו מתי מתחילים לבצע ? מתי מסתיים הפרויקט ?

מנהל חכם לא נכנס לביצוע לפני תכנון כיאות. השלב הראשוני והיעיל ביותר לארגון הוא שלב בדיקות ההתכנות. חפזון בקבלת החלטה לפיתוח או לרכישה

 

עלול להוביל לבזבוז זמן, משאבים וכסף.

עצתי היא להתחיל בשלב בדיקות ההתכנות בו נבדקים צרכי הארגון והכלים הקיימים בשוק. גם שלב זה ראוי שייתחם בלוחות זמנים ותקצוב מוגדר מראש המוקצה לפעילות זו.

bottom of page