top of page

יעוץ בהקמת תשתיות מחשוב

תשתיות מחשוב

 

הסבר:

תשתיות מחשוב הוא מונח המאגד רשתות תקשורת, אינטרנט, אבטחת מידע, שרתים לניהול משתמשים ושרתי דואר, ציוד תקשורת, תחנות עבודה, מדפסות ופקסים, מרכזיות טלפוניה והקמת תשתיות פאסיביות במבני הארגון (אתרים פיזיים).

 

תכנון בהתאם לצרכים העתידיים של הארגון

הקמת תשתית מחשוב ארגונית נראית על פניו כשלב שאינו דורש תכנון אך גם כאן הסוד טמון בהסתכלות על צרכי הארגון העתידיים, השינויים הצפויים, המצב הקיים ואיך ניתן להקים תשתיות מחשוב ביעילות ובמינימום בזבוז משאבים.

 

מוטיב העדר

ארגונים ויועצים נוטים להתקבע בסטיגמות בנושאים אלו: הקמת חדר שרתים, רכישת שירותי מחשוב מצד שלישי, תחזוקה ושירות שוטפים, עלויות אינטרנט ותקשורת, רכישת מרכזיות טלפוניה וכדומה.

 

יועץ יתקבע סביב גודל הארגון בבחירת פתרון תשתיות מחשוב – האם זה בהכרח נכון ? – לא תמיד.

האם לקבל שירותי מחשוב מספק מערכות המידע ?

 

האם תחזוקת התחנות יתבצע באמצעות טכנאי שכיר של החברה או ספק ?

איזו מרכזיית טלפונים לרכוש ? האם באמת נדרשת רכישת מרכזייה ?

להקים חדר שרתים או שעדיף לקבל את השירות מספק ?

 

שאלות אלו ואחרות צריכות להישאל על ידי מנהלים בארגונים קטנים כגדולים. עלויות נוספות בכל חודש יכבידו על תזרים המזומנים של הארגון לאורך זמן. גם חסכון הנראה על פניו בשלב הראשוני עלול להתברר כמקח טעות במקרים שהיחסים בין הספק לארגון עולים על שרטון או פשוט הגיעו לסיומם.

 

שרידות בעתות חירום

ארגונים ציבורים נוטים לשכוח את תפקידם כשירות לציבור גם בעתות חירום – החובה לשרת את התושבים ולנהל תשתיות עירוניות בכל שעות הפעילות (24/7) בכל ימות השנה מחייבת הקמת מערכי גיבוי, יתירות ושרידות – שלא תמיד עולים בקנה אחד עם האינטרס של הספקים והמצאי הקיים.

bottom of page